Werkgever

Loopbaancoaching | outplacement | re-integratie
Professionele begeleiding
voor jouw medewerkers

Ben je als werkgever op zoek naar een samenwerkingspartner op het gebied van:

 • de ontwikkeling van de loopbaan van je medewerkers?
 • outplacement voor medewerkers die je organisatie moeten verlaten?
 • begeleiding van uitgevallen medewerker(s) bij re-integratie naar werk
  (zonder het belang van jou als werkgever uit het oog te verliezen)?

Wij gaan graag in gesprek met je over opties voor jouw organisatie en als je wilt stellen we – zonder verplichting – een plan / offerte voor je op.

Maak een afspraak voor
kosteloos kennismaken

Outplacement

Jouw organisatie is in beweging en soms is er geen plek meer voor een medewerker. Bijvoorbeeld door een reorganisatie, veranderde functie-eisen of een verstoorde arbeidsverhouding. Je wilt zorgvuldig afscheid nemen en investeren in vakkundige begeleiding naar nieuw werk.

Loopbaanpoort helpt medewerkers bij die zoektocht naar nieuw werk. Onze aanpak is altijd maatwerk want de route naar nieuw werk is voor iedereen anders. Soms is aandacht nodig voor verwerking van het verlies van werk, soms wil iemand even stilstaan bij wat hij/zij nu echt wil en soms wil iemand direct starten met netwerken en solliciteren

Hoeveel tijd nodig is om resultaat te boeken is afhankelijk van functie, ervaring, opleiding en perspectief van de medewerker(s). Tevens speelt het beschikbare budget een rol. Na een persoonlijke kennismaking met de medewerker(s) stellen we een offerte en plan van aanpak op. Daarin benoemen we het voorgenomen resultaat, de tijdsduur en fasering.

Outplacement bij Loopbaanpoort is praktisch, resultaatgericht en innovatief. We zetten online testen in en gebruiken de Jobport vacatureportal. Naast vakkennis is de persoonlijke aandacht en betrokkenheid van de coach een doorslaggevende factor voor succes. Nagenoeg alle deelnemers vinden een nieuwe werkkring binnen de overeengekomen begeleidingsduur.

 

Loopbaancoaching

Wil je de effectiviteit, tevredenheid of ontwikkeling van je medewerkers stimuleren? Wil je afnemende productiviteit en/of werkplezier tijdig aanpakken? Loopbaanpoort kan middels loopbaancoaching daarin ondersteunend voor jouw organisatie zijn. Bijvoorbeeld in dit soort situaties:

• een goede medewerker is niet langer tevreden in zijn huidige functie
• je bent ontevreden over het functioneren van een medewerker
• capaciteiten van een medewerker sluiten niet langer aan bij veranderende functie-eisen
• een medewerker dreigt boventallig te worden als gevolg van reorganisatie
• met een medewerker dreigt een verstoorde werkrelatie te ontstaan.

Een traject bestaat meestal uit zes tot acht sessies. De medewerker krijgt inzicht in zijn/haar talenten en kwaliteiten en leert zelf weer de regie te pakken. Hij oriënteert zich op zijn/haar inzetbaarheid, effectiviteit en de best passende vervolgstap in werk.

Loopbaanpoort bied je maatwerk, toegespitst op de situatie van de medewerker. Tijdens het intakegesprek wordt de ontwikkelingsvraag helder en stellen we een routeplan op. Je ontvangt vooraf een offerte/trajectplan en een rapportage achteraf. Gedurende het traject blijven we in contact over het proces en indien nodig veranderen we de aanpak. Met steeds als doel een tevreden medewerker die met plezier en effectief aan het werk is.


Re-integratie

Als een werknemer langdurig ziek geweest is, is reïntegratie meestal niet een kwestie van ‘gewoon weer beginnen’. Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor het herstel richting werk.

In het eerste ziektejaar zijn de inspanningen vooral gericht op de terugkeer van je werknemer in zijn eigen werk of een andere functie binnen jouw organisatie –  spoor 1. Loopbaanpoort kan jou en je werknemer hierin begeleiden. Wanneer dit niet mogelijk is, start de re-integratie naar een functie buiten jouw eigen organisatie – spoor 2.
Dit kan ook parallel lopen aan het spoor 1 traject.

Spoor 2: Loopbaanpoort begeleidt je werknemer om werk te zoeken buiten jouw organisatie, dat aansluit bij de veranderde belastbaarheid. We doen dit conform de geldende regelgeving waarmee we jou als werkgever ondersteunen bij het correct uitvoeren van de Wet verbetering poortwachter. De manier waarop jouw werknemer begeleid wordt, is afhankelijk van zijn mogelijkheden en belemmeringen.

Stappenplan re-integratie 2e spoor.

Proces: we voeren kosteloos een kennismakingsgesprek met je medewerker. Je ontvangt een offerte met daarin het voorgenomen resultaat, de tijdsduur, fasering en de kosten. Afhankelijk van de beperkingen en de belastbaarheid varieert de doorlooptijd tussen 6 en 12 maanden. Je ontvangt een plan van aanpak en regelmatig voortgangsrapportages waarmee wij aantonen dat je voldoet aan je inspanningsverplichting richting UWV.
Resultaat: aan het eind van een traject ervaart jouw werknemer weer regie over zijn loopbaan. Hij weet welk werk en type organisatie het meest kansrijk zijn. Hij heeft bij voorkeur een betaalde baan of is actief aan het solliciteren.

 

Loopbaanpoort
in het kort

 • Kosteloos oriënterend gesprek
 • Mensgericht èn resultaatgericht
 • Op maat gesneden traject
 • Heldere communicatie en service
 • Ervaren en gecertificeerde coaches
 • Snel van start, zonder wachttijd

Maak een afspraak voor
kosteloos kennismaken

“Ik vond het fijn dat de coaching heel praktijkgericht was, waardoor ik voldoende concrete handvatten kreeg om mee aan de slag te gaan en daardoor snel stappen kon zetten. Ik zit nu veel lekkerder in mijn vel en heb de energie om mij op werkgebied op een nieuwe uitdaging te gaan richten.”

Marieke/Loopbaanpoort Rotterdam